Kontrola zdraví 2018 – info SVS

Informace ohledně povinných zdravotních zkoušek chovů zařazených do Kontroly užitkovosti (KU) pro rok 2018 včetně nejčastějších chyb, kterých se chovatelé dopouštějí.

Jako bonus by se mohl hodit vzor Záznamu o léčení, který je povinen vést na svém hospodářství Zemědělský podnikatel.

[download id=“66″]

[download id=“67″]

[download id=“68″]

Seminář pro chovatele koz a kontrolní důvěrníky a Semináře PROSPERITA stád ovcí a koz a MANAGEMENT zdraví stád ovcí a koz – 28.2.2018

Byli vytvořeny události Seminář pro chovatele koz a kontrolní důvěrníky pořádaný SCHOKem a Semináře PROSPERITA stád ovcí a koz a MANAGEMENT zdraví stád ovcí a koz pořádaný VÚVeL v Brně.

Více informací o jednotlivých akcích naleznete zde: http://www.klubanglonubijskychkoz.cz/udalosti/rubrika/zajimave_akce/